Toegevoegde waarde

Ideale sparring partner
U voelt zich er vaak alleen voor staan. U mist een klankbord om uw bedrijfsstrategie en de (optimalisering van uw ) bedrijfsvoering mee te bespreken en daadwerkelijk te verbeteren. In de praktijk blijkt een doorgewinterde financieel expert met een brede kennis en ervaring deze leemte uitstekend op te kunnen vullen. FDOM zorgt voor uw ideale sparring partner.

Meer tijd om te ondernemen
Bij een goed georganiseerd financieel beheer heeft u meer tijd om te ondernemen en uw tijd volledig te investeren in uw sterke punten: ondernemen en de onderneming laten groeien.

Adequate kostenbeheersing
Uw kosten hebben een natuurlijke neiging om toe te nemen. Adequate kostenbeheersing bereikt u alleen door het continue en consequent monitoren van kosten op nut en noodzaak. Dit is bij uitstek het terrein van onze financiële experts. Door hun brede kennis en ervaring kunnen zij u goede diensten bewijzen bij het optimaliseren van uw kosten.

Optimalisering van uw accountants- en advieskosten
Uw externe adviseurs zijn duur en moeten dus efficiënt worden ingezet. In de praktijk maken zij vaak extra uren omdat uw onderneming niet in staat is om de benodigde informatie juist, volledig en tijdig op te leveren. Een intern financieel expert zorgt voor scherpe offertes van externe adviseurs en dat informatie juist, volledig en tijdig wordt aangeleverd. Hierdoor kunnen uw adviseurs binnen het afgesproken budget werken en maakt u optimaal gebruik van hun dienstverlening.

Toegang tot financiering en optimalisering financieringskosten
Door de kredietcrisis en ‘Basel II’ wordt uw bank steeds terughoudender in het verstekken van bedrijfsfinanciering en houdt zij veel stringenter dan voorheen toezicht op de naleving van financieringsvoorwaarden en het risicoprofiel van uw onderneming. Hoe hoger het risicoprofiel hoe terughoudender de financiering en hoe hoger de risico opslag op het rentetarief. Adequaat financieel beheer leidt tot verlaging van het uw risicoprofiel. Hierdoor optimaliseert u uw financieringsmogelijkheden en minimaliseert u uw rentekosten.

Verkoopmogelijkheden van uw onderneming
Als uw onderneming haar interne organisatie op orde heeft wordt zij doorgaans makkelijker verkocht en levert zij meer op. Een goede interne en financiële organisatie wekt nu eenmaal vertrouwen; een belangrijk aspect voor potentiële kopers en hun (veelal financiële) adviseurs. FDOM ondersteunt u daarbij.

Coaching en opleiding van uw financiële staf
Inzet van een doorgewinterde financieel expert zorgt voor coaching en ‘training-on-the-job’ van uw financiële staf waardoor zij beter en efficiënter gaan werken. Ook hun kennisniveau neemt hierdoor toe.

 
 
  Financieel Directeur Op Maat BV • Seminarieweg 12 • 4854 CA Bavel • The Netherlands • +31 (0)6 29535657 • info@financieeldirecteuropmaat.nl
Disclaimer | Voorwaarden