Specialisme

Scope van onze werkzaamheden
Afhankelijk van uw behoeften kunnen onze specialisten de volgende taken adequaat binnen uw onderneming verzorgen.

Financieel management

 • Binnen het directieteam klankbord en financieel sparring partner op strategisch, tactisch en operationeel niveau;
 • Primair verantwoordelijk voor financiële, fiscale en IT-zaken;
 • Opstellen en bewaken van begroting en budgetten;
 • Adequate aansturing en opleiding van de financiële staf;
 • Begeleiding overnameprocessen;

Financiële verslaggeving

 • Adequate tussentijdse verslaggeving op weekbasis (KPI’s);
 • Adequate tussentijdse verslaggeving op maand / 4-weken basis;
 • Deugdelijke management analyse van de tussentijdse verslaggeving;
 • Adequate concept jaarrekening met balansdossier voor de externe accountant;
 • Adequate aansturing van de financiële staf;
 • Onderhouden van de contacten met de externe accountant inclusief (beoordelen) prijsstelling, offerte, opdrachtaanvaarding en zorgen voor adequate opvolging/implementatie van aanbevelingen door de accountant;

Financiële administratie

 • Op orde zijn en blijven van de financiële administratie met inbegrip van de subadministraties;
 • Opzet en onderhoud van een adequaat systeem van administratieve organisatie en interne controle, inclusief (optimalisatie van ) de ondersteunende informatie technologie;
 • Adequate salarisadministratie en onderhouden contacten met de externe service provider;
 • Adequaat debiteurenbeheer en debiteuren maningsprocedures;
 • Adequaat crediteurenbeheer en electronic banking;
 • Optimalisatie van de financiële structuur en de balansverhoudingen;
 • Onderhouden van de contacten met de bankier(s);

Informatie technologie (IT)

 • Adequate inrichting en beheer van de informatie technologie (IT) op het gebied van administratieve processen en de onderliggende logistieke processen;
 • Optimalisatie van de IT-structuur en de IT-organisatie;
 • Onderhouden van de contacten met de externe service provider inclusief (beoordelen) prijsstelling, offerte en opdrachtaanvaarding en zorgen voor adequate opvolging/implementatie van aanbevelingen;

Fiscale zaken

 • Adequate en tijdige aangifte omzetbelasting;
 • Adequate en tijdige aangifte loonbelasting / premieheffing;
 • Adequate en tijdige aangifte dividendbelasting;
 • Adequate en tijdige aangifte vennootschapsbelasting;
 • Optimaliseren van de fiscale structuur;
 • Onderhouden van de contacten met de belastingadviseur inclusief (beoordelen) prijsstelling, offerte, opdrachtaanvaarding en zorgen voor adequate opvolging/implementatie van aanbevelingen door de belastingadviseur.


 
 
  Financieel Directeur Op Maat BV • Seminarieweg 12 • 4854 CA Bavel • The Netherlands • +31 (0)6 29535657 • info@financieeldirecteuropmaat.nl
Disclaimer | Voorwaarden